Slideshow image
SẢN PHẨM
Cá Bớp Thường
Cá Bớp Fillet Xông CO