Slideshow image
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

1. Khai Thác, Nuôi Trồng, Sản Xuất - Chế Biến Thủy Hải Sản

2. Xuất Khẩu - Nhập Khẩu Các mặt hàng Thủy Hải Sản

3. Kinh Doanh Khách Sạn - Nhà Hàng - Nghỉ Dưỡng

4. Vận Chuyển hàng hóa và Hành Khách

5. Dịch Vụ Du Lich - Lữ Hành